Servicenummer 33314110

På telefon 33314110 kan du kontakte oss for å teste alarmoverføring
eller andre henvendelser til 110-sentralen.

Ved spørsmål om kundeforhold eller alarmoverføring, sjekk først våre alarmsider.

I nødsituasjoner eller for å avlyse en utløst alarm, ring 110

Vår region

Sør Øst 110 dekker i dag alle kommunene i Buskerud, Vestfold og Telemark samt Jevnaker i Oppland.

Bålbrenning Overnatting

Nye rutiner for melding om bålbrenning og søknad om midlertidig overnatting, gjeldene fra 1.januar. 2017: for mer infomasjon klikk her.

Følg oss på Twitter

  • Loading tweets...