Servicenummer 33314110

På telefon 33314110 kan du kontakte oss for å teste alarmoverføring
eller andre henvendelser til 110-sentralen.

Ved spørsmål om kundeforhold eller alarmoverføring, sjekk først våre alarmsider.

I nødsituasjoner eller for å avlyse en utløst alarm, ring 110

Følg oss på Twitter

Vi twitrer om hendelser i vårt distrikt.

Bålbrenning Overnatting

Nye rutiner for melding om bålbrenning og søknad om midlertidig overnatting, gjeldene fra 1.januar. 2017: for mer infomasjon klikk her.

Vår region

V110 dekker i dag tre politidistrikt:
  • Nordre Buskerud
  • Søndre Buskerud
  • Vestfold
Det vil si at vi dekker alle kommunene i Buskerud og Vestfold, samt Jevnaker i Oppland.