Servicenummer 33314110

På telefon 33314110 kan du kontakte oss for å teste alarmoverføring
eller andre henvendelser til 110-sentralen.

Ved spørsmål om kundeforhold eller alarmoverføring, sjekk først våre alarmsider.

I nødsituasjoner eller for å avlyse en utløst alarm, ring 110

Følg oss på Twitter

Vi twitrer om hendelser i vårt distrikt.

Bålbrenning Overnatting

Nye rutiner for melding om bålbrenning og søknad om midlertidig overnatting, gjeldene fra 1.januar. 2017: for mer infomasjon klikk her.

Vestviken 110 IKS flytter

I forbindelse med politireformen er det vedtatt at 110-sentralen skal samlokaliseres med politiets operasjonssentral for Sør-Øst politidistrikt. Vestviken 110 IKS flytter derfor sin virksomhet fra Drammen til Tønsberg 24. mai. Ny postadresse: Vestviken 110 IKS, Postboks 2073, 3103 Tønsberg. Besøksadresse: Tollbodgaten 9, 3111 Tønsberg. (Politihuset i Tønsberg).

Vår region

V110 dekker i dag alle kommunene i Buskerud og Vestfold, samt Jevnaker i Oppland.