Alarm

Vestviken 110 har alarmmottak for automatiske brannalarmer og tekniske alarmer fra næringsliv og offentlige bygg (kommune, fylke og stat).

Vi utalarmerer lokalt brannvesen ved utløst brannalarm, og aksjonerer ellers etter avtale med kunden.

Overvåket alarmoverføring

V110 har mottak for overføringer via Addsecure. Disse leverer linjer og utstyr for overføring. I tillegg overvåker de overføringen etter avtale med kunden.

Bestilling av overvåket alarmoverføring gjøres til leverandøren av overføringen, som sender bestillingen videre til V110. Vi tar så kontakt med kunden for kontrakt før overføringen blir aktivert.

Oppringte alarmer

Vi mottar i dag en del såkalt oppringte alarmer. Dette er alarmer som bruker en vanlig telefonlinje eller et vanlig mobilabonnement til å ringe opp vår alarmmottaker, for så å identifisere seg via en talemelding eller en protokoll (f.eks. P100, ScanCom o.l.).

Dette er overføringsmetode som ikke er overvåket, det vil si at det kan oppstå linjebrudd, dekningsproblemer o.l. uten at det blir oppdaget. Vi ønsker av den grunn ikke å koble opp nye overføringer med denne metoden. Vår tekniker kan bistå ved spørsmål rundt dette.

Kontrakt

Før overføringen blir aktivert krever vi at kunden har levert underskrevet kontrakt. Kontrakten inneholder også operativ informasjon som kontaktpersoner og objekttype.

Kontrakten er tilgjengelig i PDF-format og MS Office-format. Se også aktuell prisliste.

Nøkkelsafe

For å raskt kunne avklare utløste alarmer er det viktig at brannvesenet har tilgang på nøkler og annet de trenger for å komme i lokalene.

I de fleste tilfellene løses dette ved at kunden monterer en nøkkelsafe som kun brannvesenet har tilgang til via egen nøkkel. I noen tilfeller, for eksempel der hvor det er døgnbemanning, kan andre løsninger være aktuelle. Dette må avklares med lokalt brannvesen. Nøkkelsafen må til en hver tid inneholde nøkler, kort og koder til områdene alarmoverføringen dekker.

Vi anbefaler at det kobles alarm på nøkkelsafen, som overføres til oss på egen alarminngang.

 

Private boliger

Vestviken 110 mottar ikke direkte alarmer fra private boliger. Det er derimot mulig å tegne avtale med private vaktselskap som igjen har en trepartsavtale med V110 og lokalt brannvesen om utrykning ved utløst alarm.