Organisasjonen

Organisasjonskart for V110

Representantskap

V110 er et interkommunalt selskap (IKS) som eies av kommunene i regionen, enten direkte eller gjennom interkommunale brannvesen organisert som IKS.

Styret

Av selskapsavtalen går det frem at styret skal ha 6 medlemmer, hvorav et medlem med varamedlem velges av og blant de fast ansatte. Representantskapet velger styrets leder og nestleder, og styrets medlemmer velges for 2 år av gangen.