Bålbrenning

Registrering av lovlige bål/brenning, kan gjøres direkte til 110-sentralen av ansvarlig melder/påtenner. Vedkommende melder vil bli opplyst om bålbrenner har alt ansvar og at Vestviken 110 IKS ikke gir noen godkjenning. Bålbrenner er selv ansvarlig for å sette seg inn i lokale bestemmelser og om det kreves egen søknad til kommunen. Vedkommende melder gjøres kjent med at på tross av om melding av bål eller annen type brenning er meldt til 110-sentralen, kan brannvesenet stille vedkommende økonomisk ansvarlig for en eventuell utrykning om bålet kommer ut av kontroll, eller om det kommer klager pga røyk el.l. slik at bålet kreves slukket av brannvesenet. Vestviken 110 IKS tar kun imot registrering av bål på dagtid (mellom soloppgang og solnedgang) grunnet faren for å mistolke om det er et bål eller reell brann ref. avstandsmeldinger av 3.part.

Unntak fra dette er bål/brenning som må søkes godkjent av brannvesen/kommune eller fylkesmann, slike godkjenninger ønskes opplyst av godkjennende myndighet til 110-sentralen. Godkjenning sendes til 110-sentralens epostadresse 110@v110.no . Ansvarlig for bål/brenning skal bli informert om at vedkommende må kontakte 110-sentralen og gi beskjed i det øyeblikk det godkjente bål/brenning påtennes.

Følgende skal meldes til 110-operatøren:

  • Personalia (navn og telefonnr.)
  • Adresse / Sted/Koordinat der brenning finner sted.
  • Hva brennes, og forholdene på stedet.
  • Tidspunkt for brenning (kl slett).

Ha slukkemidler tilgjengelig, og kontroller at alt er slukket før stedet forlates. Kommer bål ut av kontroll, ring 110!

  Overnatting

Overnatting (midlertidig bruksendring) skal søkes om til lokalt brannvesen. Brannvesenet vil vurdere og behandle søknad, og deretter videreformidle innholdet i søknaden i eget skjema til 110-sentralen. Merk at lokalt brannvesen kan ha egne søknadsskjemaer for søknad for publikum lokalt. Ta kontakt med lokalt brannvesen, om det ikke ligger søknadskjema tilgjengelig på brannvesenets eller kommunens hjemmesider. Informasjonen om godkjente overnattinger som blir meldt fra brannvesenet til 110-sentralen, nyttes både av brannvesenet og 110-sentralen ved en brann eller ulykke på stedet. Men vi oppfordrer ansvarshavende om selv å ringe brannvesenet/110-sentralen på tlf. nr. 110 ved utløst brannalarm, eller for å melde om brann/ulykke. Opplysninger brannvesenet trenger for å behandle søknad om overnatting:

  • Kommune
  • Adresse på objekt/bygning
  • Navn på ansvarshavende/nattevakt
  • Mobil nr.
  • Tidsrom for overnatting
  • Antall som overnatter