Kontakt oss

Hva

Telefonnummer

Epost

Nødnummer 110
Servicenummer 33 31 41 10 110@v110.no
Administrativ post post@v110.no
Daglig leder 905 53 695 kih@v110.no
Marked

 • Nye kunder
 • Oppdatering av kundeinformasjon
 • Fakturering og oppfølging
 • Arkivering
991 04 110 sh@v110.no
Fagutvikler

 • Sørger for faglig oppfølging
 • Kvalitetsforbedring
 • Fungerer som regional prosjektleder for innføring av Nødnett
917 58 561 je@v110.no
Operativ leder

 • Ansvar for daglig drift av 110-sentralen
 • Ansvar for koordinering og samarbeid med brannvesen og andre samarbeidspartnere
 • Faglig ansvar og oppfølging
94 88 20 20 operativ.leder@v110.no
Teknisk

 • Drift av IT-systemer
 • Drift og støtte for fagsystemer
 • Teknisk oppfølging mot kunder
 • Innføring og drift av Nødnett lokalt
409 11 321 teknisk@v110.no

Ved brann og ulykke - ring 110