Prisliste 2017

Prisliste 2017

Varenr: Priser på brann og tekniske alarmer 2017
1. ÅRSAVGIFT AUTOMATISKE BRANNALARMANLEGG (detektert areal) eks. mva. inkl. mva.
65009    Pr alarminngang i bygg inntil 500 m2 kr. 3 291 kr. 4 114
65010    Pr alarminngang i bygg inntil 1.000 m2 kr. 5 487 kr. 6 859
65020    Pr alarminngang i bygg over 1.000 m2 kr. 7 681 kr. 9 601
65021    Årsavgift nøkkelsafe med alarm og service kr. 2 633 kr. 3 291
65022    Årsavgift service nøkkelsafe u/alarm kr. 1 316 kr. 1 645
65023    Årsavgift nøkkelsafe med alarm kr. 1 316 kr. 1 645
2. ÅRSAVGIFT TEKNISKE ALARMER pr.alarm inkl. mva.
65034    Årsavgift alle andre tekniske alarmer (heis, etc.) kr. 2 633 kr. 3 291
RABATTSATSER FOR ÅRSAVGIFT FOR FLERE ALARMINNGANGER MED SAMME EIER
For 10 innganger eller flere gis det 25% rabatt på årsavgiftene
For 20 innganger eller flere gis det 35% rabatt på årsavgiftene
For 30 innganger eller flere gis det 50% rabatt på årsavgiftene
Årsavgiften faktureres samlet, på en regning, til eiers adresse.
Kontaktpersoner:
Sølvi Haug: tlf 99 10 41 10, mail: sh@v110.no
Espen Thommassen, tlf   94 88 20 20, mail: operativ.leder@v110.no