Nordre Buskerud politidistrikt

Nordre Buskerud politidistrikt omfavner tolv kommuner i den nordre delen av Buskerud fylke samt Jevnaker kommune i Oppland fylke.

Distriktet har over 81 000 innbyggere og dekker 12 000 km².

 

Kommune Brannvesen
Ringerike Ringerike brann og redning
Hole
Jevnaker Jevnaker brann- og feiervesen
Ål Hallingdal brann- og redningsteneste
Gol
Hemsedal
Nes Nedre Hallingdal brann- og redningstjeneste
Flå
Modum Modum brannvesen
Krødsherad Drammenregionens brannvesen
Sigdal
Hol Hol brann- og feiervesen
Nore og Uvdal Nore og Uvdal brannvesen