Søndre Buskerud politidistrikt

Søndre Buskerud politidistrikt dekker ni kommuner i den søndre delen av Buskerud fylke, samt Sande og Svelvik kommuner i Vestfold fylke.

Distriktet har ansvaret for omtrent 190 000 innbyggere og et område på rundt 3500 km².

 

Kommune Brannvesen
Drammen Drammenregionens brannvesen
Lier
Nedre Eiker
Sande
Svelvik
Øvre Eiker
Kongsberg Kongsberg Brann og Redning
Røyken Røyken Brann og Redning
Hurum Hurum brannvesen
Flesberg Flesberg brannvesen
Rollag Rollag brannvesen