Vestfold politidistrikt

Vestfold politidistrikt dekker alle kommunene i Vestfold, med unntak av Svelvik og Sande kommuner.

Distriktet dekker et område på nesten 2000 km² og omtrent 220 000 innbyggere.

 

Kommune Brannvesen
Horten Vestfold Interkommunale Brannvesen
Holmestrand
Tønsberg
Re
Nøtterøy
Tjøme
Sandefjord Sandefjord brann- og feiervesen
Larvik Larvik brannvesen
Hof Kongsberg brann- og redning
Lardal
Andebu Sandefjord brannvesen
Vestfold Interkommunale Brannvesen
Stokke Stokke brannvesen